آخرین مطالب (صفحه ۱۱۰)


EliKim Fanart for Merry Xmas

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
EliKim Fanart for Merry Xmas

فن آرت ...

ادامه مطلب

KEYEAST official - Merry Christmas

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
KEYEAST official - Merry Christmas

تبریک کریسمس توی سایت ک...

ادامه مطلب

Fanmade - HJ Cups

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Fanmade - HJ Cups

فن مید های...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] YTN progam invited reps to give their views on HJ vs A lawsuit [15.12.25]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۳ دیدگاه
[Persian+Eng] YTN progam invited reps to give their views on HJ vs A lawsuit [15.12.25]

شبکه YTN در مورد دعوای حقوقی هیون و چویی دیشب توی شبکه اش صحبت کرده ادامه ............

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.12.25]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.12.25]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی کیم هیو...

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.12.25]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.12.25]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیون با صداش Everyone Merry Christmas! While the warm thing, please take a person who can care around کریسمس همتون مبارک! چیز گرمی که توی این هوا میتونید داشته باشید شخصیه که بتونه ازتون محافظت کنه DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.12.24]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.12.24]

آپدیت موبایل سایت ژاپن هیون با صداش Merry Christmas (کریسمس مبارک) DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong Gemini Tour PhotoBook 15.12.24

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
Kim Hyun Joong Gemini Tour PhotoBook 15.12.24

فتوبوک تور جمینی هیون DOWNLOAD  4...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 13 and 14

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 13 and 14

عکس برداری خاطرات سریال دوران احساسات DOWNLOAD  1...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Merry Christmas Hyun Joong [15.12.24]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Merry Christmas Hyun Joong [15.12.24]

فن آرت تبریک کریسم...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] Its part of another interview HJ father had after paternity confirmation [15.12.23]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Persian+Eng] Its part of another interview HJ father had after paternity confirmation [15.12.23]

قسمت دیگه ای از مصاحبه پدر هیون بعد از انجام تست دی...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] interviews focus - MidniteEnt KHJ after paternity confirmation @sunsun_sky [15.12.23]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Persian+Eng] interviews focus - MidniteEnt KHJ after paternity confirmation @sunsun_sky [15.12.23]

مصاحبه پدر هیون توی برنامه MidniteEnt  ادامه ..............

ادامه مطلب

beautiful pics from Jaksal Illsan by beautiful ladies 15.12.23

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
beautiful pics from Jaksal Illsan by beautiful ladies 15.12.23

اخباری از هنسیاهای آمریکایی که برای پروژه اشون به جکسال ایلسان ه...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] HJ gathering with army mates at winter solstice [15.12.22]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] HJ gathering with army mates at winter solstice [15.12.22]

فن آرت بامزه ای ا...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.12.21]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.12.21]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیو...

ادامه مطلب