آخرین مطالب


[illu blue Fancam] Kim Hyun Joong - Inspiring Generation Shooting in Hwaseong [14.02.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[illu blue Fancam] Kim Hyun Joong - Inspiring Generation Shooting in Hwaseong [14.02.15]

فنکمی از فیلمبرداری تو هاسونگ خیلی بامزه رژ رو لب هیون میذارن DOWNLOAD  9...

ادامه مطلب

[HyunJoong Baraba Fancam] Kim Hyun Joong - Inspiring Generation Shooting in Yongin Film Set [14.03.03]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HyunJoong Baraba Fancam] Kim Hyun Joong - Inspiring Generation Shooting in Yongin Film Set [14.03.03]

فنکم فیلمبرداری توی یونگین امروز Download  3...

ادامه مطلب

[Fancam] Kim Hyun Joong - Inspiring Generation Shooting in Yongin Film Set [14.03.02]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancam] Kim Hyun Joong - Inspiring Generation Shooting in Yongin Film Set [14.03.02]

فنکمی از فیلمبرداری تو یونگین Download  2...

ادامه مطلب

[lyna HJ Fancam] Kim HyunJoong Inspiring Generation Shooting at Seodaemun [14.02.24]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[lyna HJ Fancam] Kim HyunJoong Inspiring Generation Shooting at Seodaemun [14.02.24]

فنکمی از فیلمبرداری توی سئودامون Download  1...

ادامه مطلب

[HollisHyun Fancam] Kim Hyun Joong - Inspiring Generation Shooting in Yongin Film Set [14.03.02]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HollisHyun Fancam] Kim Hyun Joong - Inspiring Generation Shooting in Yongin Film Set [14.03.02]

یه فنکم از هیون در حال کش و قوس دادن خودش Download  1...

ادامه مطلب

[Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Yeoju Film Set [14.03.01]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Yeoju Film Set [14.03.01]

فنکمی از فیلمبرداری هیون تو یونگین دیروز آخر وقت رسید DOWNLOAD  25....

ادامه مطلب

[lyna HJ Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Seodaemun Prison History Hall [14.02.24]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[lyna HJ Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Seodaemun Prison History Hall [14.02.24]

اینم یه فنکم دیگه از فیلمبرداری برای سریال دوران احساسات Download  3...

ادامه مطلب

[lyna HJ Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Bongwonsa Temple [14.02.24]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[lyna HJ Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Bongwonsa Temple [14.02.24]

اینم فنکم فیلمبرداری صحنه خود رو نشون نمیده ها فقط تو معبد رفتنشونو نشون میده Download  3...

ادامه مطلب

[HollisHyun Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Youngin Film Set [14.02.26]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HollisHyun Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Youngin Film Set [14.02.26]

اینم همون فنکمیه که توش اون دختره کوچولوئه هست چه عاشقونه بچه رو نگاه میکنه دقیقا مثل خودمه عاشق بچه هام DOWNLOAD  3...

ادامه مطلب

[Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooitng in Yongin Film Set [14.02.25]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooitng in Yongin Film Set [14.02.25]

اینم فنکم امروز هیون برای فیلمبرداری تو یونگین Download  23....

ادامه مطلب

[KingHyunjoong Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Seodaemun Prison History Hall [14.02.24]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[KingHyunjoong Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Seodaemun Prison History Hall [14.02.24]

اینم یه فنکم دیگه از فیلمبرداری هیون اسمش واقعا خیلی طولانی و وحشتناکه خودتون بخونیدش Download  29...

ادامه مطلب

[Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Icheon-Yongin Filming Set [14.02.23]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Icheon-Yongin Filming Set [14.02.23]

ادامه مطلب

[illu blue Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Yongin Film Set [14.02.19]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[illu blue Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation Shooting in Yongin Film Set [14.02.19]

یه فنکم دیگه از فیلمبرداری هیون تو یونگین Download  1...

ادامه مطلب

Fancam _ Kim Hyun Joong - Hard Working of Jungtae

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Fancam _ Kim Hyun Joong - Hard Working of Jungtae

اینم فنکمی از پشت صحنه دعوای هیون تو قسمت اول بیچاره هیون خیلی کتک خورده Download  3...

ادامه مطلب

[illu blue Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation scattering the ashes at Paldangho Lake (Episode 12 BTS) [14.02.18]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[illu blue Fancam] Kim Hyun Joong Inspiring Generation scattering the ashes at Paldangho Lake (Episode 12 BTS) [14.02.18]

اینم فنکم همون صحنه ایه که هیون و جین سه یون خاکستر باباشو تو دریا میریزه بیچاره هیونم انگار نمیتونه خوب بخابه هی خمیازه میکشه انگار هم سرماخورده چقدر برای این فیلم داره ضجر میکشه DOWNLOAD  2...

ادامه مطلب