آخرین مطالب


[Sponsor] The T-shirt that HJ was wearing at the Hiroshima rehearsal - MARCELO BURLON Men long T-shirt [2017.06.29]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Sponsor] The T-shirt that HJ was wearing at the Hiroshima rehearsal - MARCELO BURLON Men long T-shirt [2017.06.29]

تی شرتی که هیون در تمرین کنسرت هیروشیما پوشیده یه لباس آستین بلند اسپانسری به اسم MARCELO BURLON است. HTTPS://WWW.AMAZON...

ادامه مطلب

[Sponsor] The T-shirt that HJ was wearing at the Niigata in 24 july - Y-3 Want To Continue T-shirt [2017.06.25]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Sponsor] The T-shirt that HJ was wearing at the Niigata in 24 july - Y-3 Want To Continue T-shirt [2017.06.25]

تی شرتی که هیون در کنسرت نیگاتا پوشیده یه تی شرت اسپانسری به نام Y-3 است HTTPS://WWW.FARFETCH.COM/JP/SHOPPING/MEN/Y-3-WANT-TO-CO...

ادامه مطلب

My Fanart of Kim Hyun Joong Inner Core Tour 2017

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
My Fanart of Kim Hyun Joong Inner Core Tour 2017

فن آرت های خودم از کنسرت های تور ژاپنی 2017 Inner Core هیون DOWNLOAD   4...

ادامه مطلب

My Fanart of Kim Hyun Joong rewind MV and Album

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
My Fanart of Kim Hyun Joong rewind MV and Album

فن آرت های خودم از ام وی و آلبوم rewind هیون DOWNLOAD   1...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2017.07.18]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2017.07.18]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی کیم هیو...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Official Line Blog Update [2017.07.18]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Official Line Blog Update [2017.07.18]

آپدیت لاین بلاگ رسمی هیون HTTPS://LINEBLOG.ME/KIMHYUNJOONG_0606/ARCHIVES/55718...

ادامه مطلب

[Fancam] KHJ Inner Core Iwate at Morioka Civic Cultural Hall [2017.07.17]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancam] KHJ Inner Core Iwate at Morioka Civic Cultural Hall [2017.07.17]

فنکم ورود و خروج هیون از کنسرت ایواته در تور اینر کور Arrival & Send off DOWNLOAD   3...

ادامه مطلب

[Fanpics] KHJ Inner Core Iwate at Morioka Civic Cultural Hall [2017.07.17]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics] KHJ Inner Core Iwate at Morioka Civic Cultural Hall [2017.07.17]

فنپیک های تور ژاپنی اینر کور هیون در کنسرت Morioka ایواته DOWNLOAD   2...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2017.07.17]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2017.07.17]

آپدیت موبایل سایت ژاپن...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Official Line Blog Update [2017.07.17]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Official Line Blog Update [2017.07.17]

آپدیت لاین بلاگ رسمی هیون جونگ HTTPS://LINEBLOG.ME/KIMHYUNJOONG_0606/ARCHIVES/55366...

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong Japan Inner Core 2017 Tour Hair Style Edition [2017.07.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong Japan Inner Core 2017 Tour Hair Style Edition [2017.07.15]

فن آرت باحالی از انواع مدل موهای هیون در تور ای...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Official Line Blog Update [2017.07.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Official Line Blog Update [2017.07.15]

آپدیت لاین بلاگ رسمی کیم هیون جونگ HTTPS://LINEBLOG.ME/KIMHYUNJOONG_0606/ARCHIVES/55078...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2017.07.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2017.07.15]

آپدیت موبایل سایت ژاپن...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2017.07.14]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2017.07.14]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیو...

ادامه مطلب

[Fancam] KHJ Inner Core Sapporo Hokkaido at Wakuwaku Holiday Hall [2017.07.13]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancam] KHJ Inner Core Sapporo Hokkaido at Wakuwaku Holiday Hall [2017.07.13]

فنکمی از پیام هیون جونگ در مرکز ساپورو HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BWEDPOIJ8QZ DOWNLOAD   1...

ادامه مطلب