آخرین مطالب


[DCKHJGALL] Mailbox and Letters sent to HJ [2016.07.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[DCKHJGALL] Mailbox and Letters sent to HJ [2016.07.15]

نامه ها و ایمیل هایی که برای هیون فرستا...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] Final version of Issues and Evidences of KHJ Case 1 added items [2016.07.14]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
[Persian+Eng] Final version of Issues and Evidences of KHJ Case 1 added items [2016.07.14]

نکات اضافه شده به خلاصه مدارکی که دو طرف به دادگاه ارائه...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] DCKHJGALL - Final version of Issues and Evidences of KHJ Case 1 [2016.07.14]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Persian+Eng] DCKHJGALL - Final version of Issues and Evidences of KHJ Case 1 [2016.07.14]

نکات و شواهد پرونده کیم هیون جونگ ادامه ..............

ادامه مطلب

[Perisan+Eng] DCKHJGALL - What is in KHJ Case [2016.07.14]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Perisan+Eng] DCKHJGALL - What is in KHJ Case [2016.07.14]

مختصر اتفاقاتی که توی این پرونده افتاده HTTP://GALL.DCINSIDE.COM/BOARD/VIEW/?ID=KHJ&NO=164144&PAGE=1 ادامه ..................

ادامه مطلب

Persian+Eng - DCKHJGALL Re Question about witness on July 8

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Persian+Eng  - DCKHJGALL Re Question about witness on July 8

پست دی سی گاری و توضیحاتی پیرامون شاهدی که چویی در جلسه قبل به دادگاه آورده بود HTTP://GALL.DCINSIDE.COM/BOARD/VIEW/?ID=KHJ&NO=164137&PAGE=5 ادامه ..............

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 36-38

نوشته شده توسط:Zahra R | ۶ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 36-38

عکس برداری خاطرات سریال دوران احساسات هیون DOWNLOAD  3...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.15]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی کیم هیو...

ادامه مطلب

[FC Limited Special with Goods] Kim Hyun Joong 5th Anniversary The Best - board of Special watch decision [2016.07.13]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[FC Limited Special with Goods] Kim Hyun Joong 5th Anniversary The Best - board of Special watch decision [2016.07.13]

سایت هیونی یه ساعت به اسم هیون درست کرده و به حراج گذاشته (چه قشنگه کاشکی ما هم د...

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.13]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.13]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیون با صداش It's time to go to school. Wake up (باید بری مدرسه.از خواب بیدار شو) DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

Shin-Okubo green pepper diary of new business development shops

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Shin-Okubo green pepper diary of new business development shops

عکسایی از هیون توی فروشگاه شین اوکوبه DOWNLOAD  2...

ادامه مطلب

Sponsor - Kangol Cotton Flat Cap

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
Sponsor - Kangol Cotton Flat Cap

کلاه اسپانسری هیون که توی روز دادگاه به س...

ادامه مطلب

New HJ fanart from blancbelle - 2016.07.09

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
New HJ fanart from blancbelle - 2016.07.09

فن آرت جدیدی از ورود هیون به ...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] Atty Lee asked the witness [2016.07.08]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Persian+Eng] Atty Lee asked the witness [2016.07.08]

توضیحات یکی از فن هایی که در جلسه علنی صبح 8 جولای (مربوط به حضور شاهد چویی) شرکت کرده ادامه ...........................

ادامه مطلب

[Persian+Eng] StarNews - KHJ vs A - witness B focus [2016.07.08]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
[Persian+Eng] StarNews - KHJ vs A - witness B focus [2016.07.08]

توضیح خبرگزاری استار نیوز برای دادگاه هیون توی روز 8 جولای ادامه ...................

ادامه مطلب

[Persian+Eng] Asia Today - Fans banners on KHJ court day [2016.07.08]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
[Persian+Eng] Asia Today - Fans banners on KHJ court day [2016.07.08]

بازتاب گسترده بنرهای فن هایی که برای حمایت از هیون به دادگاه رفت...

ادامه مطلب