آخرین مطالب


KHJ Fanarts of July 2016

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
KHJ Fanarts of July 2016

فن آرت های هیونی برای ماه جولای DOWNLOAD  3...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.29]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.29]

آپدیت موبایل سایت ژاپن هیو...

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.27]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.27]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیون جونگ با صداش !Everyone fails. Cheer up (همه شکست میخورن.تشویقشون کنید و بهشون دلخوشی بدید) DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.26]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.26]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیون با صداش .l'm doing well. Please don't worry (من حالم خوبه.نمیخاد نگرانم باشید.) DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.22]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.22]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی کیم هیو...

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.20]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.07.20]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیونی با صداش Let's enjoy! For wonderful each day (از روزهای شگفت انگیز زندگیتون لذت ببرید!) DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] TVDaily KHJ case - final defense [2016.07.20]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Persian+Eng] TVDaily KHJ case - final defense [2016.07.20]

دفاعیه نهایی پرونده هیون جونگ در 20 جولای HTTP://M.MEDIA.DAUM.NET/M/ENTERTAIN/NEWSVIEW/20160720122503319 ادامه .............

ادامه مطلب

[Persian+Eng] DCKHJGALL - Today in court...1 [2016.07.20]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Persian+Eng] DCKHJGALL - Today in court...1 [2016.07.20]

توضیحات دی سی گالری از دادگاه علنی روز 20 جولای HTTP://GALL.DCINSIDE.COM/BOARD/VIEW/?ID=KHJ&NO=164393&PAGE=1 ادامه ...............

ادامه مطلب

[Persian+Eng] DCKHJGALL - A note for a very decent fandom [Part 1] [2016.07.20]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Persian+Eng] DCKHJGALL - A note for a very decent fandom [Part 1] [2016.07.20]

پست دی سی گالری خطاب به هنسیاها درباره توضیحات مربوط به شاهد هیون جونگ HTTP://GALL.DCINSIDE.COM/BOARD/VIEW/?ID=KHJ&NO=164475&PAGE=1 ادامه ...............

ادامه مطلب

[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong - lets play UzoosinGo [2015.07.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong - lets play UzoosinGo [2015.07.15]

فن آرت یوزوسین...

ادامه مطلب

[DCKHJGALL] Mailbox and Letters sent to HJ [2016.07.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[DCKHJGALL] Mailbox and Letters sent to HJ [2016.07.15]

نامه ها و ایمیل هایی که برای هیون فرستا...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] Final version of Issues and Evidences of KHJ Case 1 added items [2016.07.14]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
[Persian+Eng] Final version of Issues and Evidences of KHJ Case 1 added items [2016.07.14]

نکات اضافه شده به خلاصه مدارکی که دو طرف به دادگاه ارائه...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] DCKHJGALL - Final version of Issues and Evidences of KHJ Case 1 [2016.07.14]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Persian+Eng] DCKHJGALL - Final version of Issues and Evidences of KHJ Case 1 [2016.07.14]

نکات و شواهد پرونده کیم هیون جونگ ادامه ..............

ادامه مطلب

[Perisan+Eng] DCKHJGALL - What is in KHJ Case [2016.07.14]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Perisan+Eng] DCKHJGALL - What is in KHJ Case [2016.07.14]

مختصر اتفاقاتی که توی این پرونده افتاده HTTP://GALL.DCINSIDE.COM/BOARD/VIEW/?ID=KHJ&NO=164144&PAGE=1 ادامه ..................

ادامه مطلب

Persian+Eng - DCKHJGALL Re Question about witness on July 8

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Persian+Eng  - DCKHJGALL Re Question about witness on July 8

پست دی سی گاری و توضیحاتی پیرامون شاهدی که چویی در جلسه قبل به دادگاه آورده بود HTTP://GALL.DCINSIDE.COM/BOARD/VIEW/?ID=KHJ&NO=164137&PAGE=5 ادامه ..............

ادامه مطلب