آخرین مطالب


Triple Tik Fanmade from Hyun Joong

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Triple Tik Fanmade from Hyun Joong

فن مید های تریپل تیک ا...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong - Happy Birthday deurimi rice wreaths

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong - Happy Birthday deurimi rice wreaths

فن ها از کشورهای مختلف به مناسبت تولد هیون ، برنج به جکسال فرستادند ادامه ................

ادامه مطلب

[Notice] Kim Hyun Joong Gallery deliver birthday event comments, letters and flowers [2016.06.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Notice] Kim Hyun Joong Gallery deliver birthday event comments, letters and flowers [2016.06.06]

سایت دی سی گالری ، نامه ها و گل هایی که فن ها برای تولد هیون آماده کردن رو براش فرستاده ادامه ..................

ادامه مطلب

More fans celebrate HJ B-Day at Jaksal tonite. It is awesome can see the B-Day supports for wide fan clubs

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
More fans celebrate HJ B-Day at Jaksal tonite. It is awesome can see the B-Day supports for wide fan clubs

خیلی از فن ها در شب تولد هیون به جکسال رفتند و اونجا جشن گرفتن عکسایه کیک ها و جشن تولد های هنسیاهای جهان که برای هیون توی روز تولدش ، جشن گرفتن رو براتون گذاشتم DOWNLOAD  2...

ادامه مطلب

[KEYEAST official FB] new update … congratulations - 김현중 [2016.06.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[KEYEAST official FB] new update … congratulations - 김현중 [2016.06.06]

آپدیت اف بی رسمی کی ایست در روز تولد هیون با تبریک...

ادامه مطلب

[KHJ mobile site and HENECIA JP] - The mosaic art was send to KEYEAST last week [2016.06.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[KHJ mobile site and HENECIA JP] - The mosaic art was send to KEYEAST last week [2016.06.06]

نقاشی های موزاییکی هنسیای ژاپن و موبایل سایت ژاپن در روز تولد هیون به کی ایست فرستا...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.06.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.06.06]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیون جونگ در روز...

ادامه مطلب

[blancbelle Fan art] Happy 31st Birthday [2016.06.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[blancbelle Fan art] Happy 31st Birthday [2016.06.06]

فن آرت blancbelle برای روز تول...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong birthday memorabilia uzoosin tote bag 16.06.06

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong birthday memorabilia uzoosin tote bag 16.06.06

کیف tote یوزوسینی که فن ها برای روز تولد هیون آماد...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] The two witnesses of our side [2016.06.05]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
[Persian+Eng] The two witnesses of our side [2016.06.05]

توضیحات دی سی گالری در مورد 2 شاهد دادگاه 3 ژوئن ادامه .................

ادامه مطلب

[Persian+Eng] CEO of KHJ agency sufferd huge damage by media outlet 1sided report [2016.06.05]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Persian+Eng] CEO of KHJ agency sufferd huge damage by media outlet 1sided report [2016.06.05]

صحبت های رئیس کمپانی هیون بعنوان شاهد در دادگاه ...

ادامه مطلب

[Persian] A report on today hearing [2016.06.03]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Persian] A report on today hearing [2016.06.03]

گزارشی از وقایع دادگاه 3 ژوئ...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.06.03]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.06.03]

آپدیت موبایل سایت ژاپ...

ادامه مطلب

Fanart - Happy 30st Birthday Kim Hyun Joong

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
Fanart - Happy 30st Birthday Kim Hyun Joong

فن آرت های هنسیاها برای تولد 30 سالگی هیونمون DOWNLOAD  1...

ادامه مطلب

Calendar of June 2016 - Fanart by Melika

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Calendar of June 2016 - Fanart by Melika

تقویم های ماه ژوئن 2016 هیون ، محصول مشترکی از من و ملیکا ادامه ................

ادامه مطلب