آخرین مطالب


[KHJ mobile site and HENECIA JP] - The mosaic art was send to KEYEAST last week [2016.06.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[KHJ mobile site and HENECIA JP] - The mosaic art was send to KEYEAST last week [2016.06.06]

نقاشی های موزاییکی هنسیای ژاپن و موبایل سایت ژاپن در روز تولد هیون به کی ایست فرستا...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.06.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.06.06]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیون جونگ در روز...

ادامه مطلب

[blancbelle Fan art] Happy 31st Birthday [2016.06.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[blancbelle Fan art] Happy 31st Birthday [2016.06.06]

فن آرت blancbelle برای روز تول...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong birthday memorabilia uzoosin tote bag 16.06.06

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong birthday memorabilia uzoosin tote bag 16.06.06

کیف tote یوزوسینی که فن ها برای روز تولد هیون آماد...

ادامه مطلب

[Persian+Eng] The two witnesses of our side [2016.06.05]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
[Persian+Eng] The two witnesses of our side [2016.06.05]

توضیحات دی سی گالری در مورد 2 شاهد دادگاه 3 ژوئن ادامه .................

ادامه مطلب

[Persian+Eng] CEO of KHJ agency sufferd huge damage by media outlet 1sided report [2016.06.05]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Persian+Eng] CEO of KHJ agency sufferd huge damage by media outlet 1sided report [2016.06.05]

صحبت های رئیس کمپانی هیون بعنوان شاهد در دادگاه ...

ادامه مطلب

[Persian] A report on today hearing [2016.06.03]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Persian] A report on today hearing [2016.06.03]

گزارشی از وقایع دادگاه 3 ژوئ...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.06.03]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.06.03]

آپدیت موبایل سایت ژاپ...

ادامه مطلب

Fanart - Happy 30st Birthday Kim Hyun Joong

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
Fanart - Happy 30st Birthday Kim Hyun Joong

فن آرت های هنسیاها برای تولد 30 سالگی هیونمون DOWNLOAD  1...

ادامه مطلب

Calendar of June 2016 - Fanart by Melika

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Calendar of June 2016 - Fanart by Melika

تقویم های ماه ژوئن 2016 هیون ، محصول مشترکی از من و ملیکا ادامه ................

ادامه مطلب

KHJ Henecia Fanart - Calendar of June 2016

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
KHJ Henecia Fanart - Calendar of June 2016

تقویم های ماه ژوئن 2016 هیون ، ساخت فنا ادامه ..............

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.05.30]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.05.30]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی کیم هیو...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.05.27]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.05.27]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیو...

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.05.25]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.05.25]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیون با صداش .I know you're tough with waking up early and making lunch box everyday .Please do your best هر روز صبح زود بیدار شدن و آماده کردن ظرف ناهار ، سخته؟ قوی باش DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

Hyun Joong Habits to Pointing with hand

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
Hyun Joong Habits to Pointing with hand

عکسایه هیون در حال اشاره کردن به فن ها ادامه ...............

ادامه مطلب