آخرین مطالب


Henecia Japan 5th membership card - always have beside you

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Henecia Japan 5th membership card - always have beside you

کیف و کارت های جدید اعضای سایت هنسیا...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 20

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 20

عکس برداری قسمت بیستم خاطرات سریال دوران احساسات DOWNLOAD  9...

ادامه مطلب

Memories of four years ago are healed in the image of anan

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Memories of four years ago are healed in the image of anan

جیف و عکسایه بیاد ماندنی ای از 4 سال پیش هیون DOWNLOAD  3...

ادامه مطلب

City tour of Shibuya Slim Beauty House

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
City tour of Shibuya Slim Beauty House

عکسایی که یه فن از هیون توی تبلیغات اسلیم بیوتی در فروشگاه شیبیا از هیون دیده DOWNLOAD 1...

ادامه مطلب

wow dressed just like the groom ..... becomes a row who wish as a bride

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
wow dressed just like the groom ..... becomes a row who wish as a bride

وای هیون مثل داماد ها لباس پوشیده آدم دلش میخاد عروس ماجرا باشه ادامه ...............

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.28]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۶ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.28]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیون جونگ .

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.27]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.27]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی کیم هیون جونگ با صداش Once in a while, please spend slowly over a cup of tea بیاین بعضی موقعها اندازه یه فنجان چای برای هم وقت صرف کنیم و مواظب هم باشیم. (واقعا چه حرف پخته و قشنگی) DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

The United Support Team for KHJ - 2016.01.26

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
The United Support Team for KHJ - 2016.01.26

حمایت فن های آمریکایی از هیون ادامه .............

ادامه مطلب

Happy 4th Japan Debut Anniversary Kim Hyun Joong - 2012.01.25~2016.01.25

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Happy 4th Japan Debut Anniversary Kim Hyun Joong - 2012.01.25~2016.01.25

چهارمین سالگرد آهنگ کیس کیس ژاپنی به هیون و تمام هنسیاها مبارک باشه DOWNLOAD  6...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.25]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.25]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیو...

ادامه مطلب

The 2015 Tower Records Best Sellers ~ Even Now No.10 - 16.01.24

نوشته شده توسط:Zahra R | ۳ دیدگاه
The 2015 Tower Records Best Sellers ~ Even Now No.10 - 16.01.24

آهنگ Even Now در رتبه بندی بهترین فروش های سال 2015 در رتبه 10 قرار گرفته ادامه ..............

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.22]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.22]

آپدیت موبایل سایت ژاپن...

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.20]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.20]

آپدیت موبایل سایت ژاپن هیون با صداش (No way! (in Kansai dialect (به هیچ وجه) یا (امکان نداره) DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.18]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.18]

آپدیت موبایل سایت ژاپن کیم هیو...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2016.01.15]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیو...

ادامه مطلب