آخرین مطالب


[Fan art] Kim Hyun Joong - Happy Halloween cr. blancbelle [2015.10.30,31]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fan art] Kim Hyun Joong - Happy Halloween cr. blancbelle [2015.10.30,31]

فن آرت های تبریک هالووی...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.30]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.30]

آپدیت موبایل سایت ژاپن...

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.28]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.28]

آپدیت موبایل سایت ژاپن هیون با صداش Have a Happy Halloween (هالووین خوبی داشته باشید) DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.26]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.26]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیو...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.23]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.23]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی کیم هیو...

ادامه مطلب

KHJ support from Powerful S

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
KHJ support from Powerful S

هدایای فنکلاب Powerful S برای حمایت از هیون ادامه .............

ادامه مطلب

[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.21]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Voice] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.21]

آپدیت موبایل سایت ژاپن کیم هیون جونگ با صداش Please take properly medicine (داروهاتون رو به موقع مصرف کنید) DOWNLOAD  ...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.19]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.19]

آپدیت موبایل سایت ژاپنی هیو...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.16]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Japan Mobile Site Update [2015.10.16]

آپدیت موبایل سایت ژاپن...

ادامه مطلب

[Persian non-fan acnt] KHJ fans, you moved me @sunsun_sky [2015.10.16]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Persian non-fan acnt] KHJ fans, you moved me @sunsun_sky [2015.10.16]

کامنت یه غیرفن در دی سی گالری در مورد پروژه...

ادامه مطلب

[Scan] Kim Hyun Joong on the cover of the October issue of ASIAN WORLD No. 48 [15.10.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Scan] Kim Hyun Joong on the cover of the October issue of ASIAN WORLD No. 48 [15.10.15]

اسکن کاور عکس هیون روی شماره 48 مجله ASIAN WORLD توی ماه...

ادامه مطلب

[Persian DCKHJGALL Non-fan acnt] I have a second thought abt KHJ! As fans believe in him this much @sunsun_sky [15.10.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Persian DCKHJGALL Non-fan acnt] I have a second thought abt KHJ! As fans believe in him this much @sunsun_sky [15.10.15]

پست یک غیرفن در DCKHJGALL کیم هیون جونگ بعد از مشاهده پروژه حمایتی هنسیا از پادگان ...

ادامه مطلب

[Persian] A behind story abt army support for HJ [2015.10.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Persian] A behind story abt army support for HJ [2015.10.15]

توضیحات پیرامون پروژه حمایتی از پادگان محل خدمت هیو...

ادامه مطلب

[Persian] Atty Lee Interview - TvDaily @sunsun_sky [2015.10.14]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Persian] Atty Lee Interview - TvDaily @sunsun_sky [2015.10.14]

مصاحبه وکیل لی با T...

ادامه مطلب

[Persian] If HJ will visit the baby during his vacation [2015.10.14]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Persian] If HJ will visit the baby during his vacation [2015.10.14]

ترجمه از یک پست چینی در مورد احتمال ملاقات بچه توسط هیون هنگام مر...

ادامه مطلب