مطالب نوشته شده در موضوع «F»


[Blancbelle Fanart] Take My Hand a song in my new album, means you are never alone [2018.04.29]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۶ دیدگاه
[Blancbelle Fanart] Take My Hand a song in my new album, means you are never alone [2018.04.29]

3 تا آهنگ جدید آلبوم "دستم رو بگیر" هیون رو توی پست تولدش گذاشتم. برید دان کنید و ازش لذت ببرید. فن آرت باحالی از هیو...

ادامه مطلب

[Blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong - Why is my hair trying to fly away [2018.04.24]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong - Why is my hair trying to fly away [2018.04.24]

فن آرت بامزه ای از هیون توی کنسرت...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Tokyo Encore at International Forum Hall A [2018.04.21-22]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Tokyo Encore at International Forum Hall A [2018.04.21-22]

فنکم های کنسرت انکور توکیو هیون در 21 و 22 آپریل برای تور جهانی ...

ادامه مطلب

[HD Pics+Fanpics] Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Tokyo Encore at International Forum Hall A [2018.04.21-22]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Pics+Fanpics] Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Tokyo Encore at International Forum Hall A [2018.04.21-22]

فنپیک ها و عکسهای اچ دی کنسرت انکور توکیو هیون در 21 و 22 آپریل برای تور جهانی 2...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong Arrive Haneda Airport to Japan [2018.04.20]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong Arrive Haneda Airport to Japan [2018.04.20]

فنپیک ها و فنکم ورود هیون به فرودگاه هندا به سم...

ادامه مطلب

[Blancbelle Fanart] Together with Sunny and Yin, we had such a fun day touring in Bangkok [2018.04.19]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Blancbelle Fanart] Together with Sunny and Yin, we had such a fun day touring in Bangkok [2018.04.19]

فن آرت باحالی از هیون برای کنسرت ...

ادامه مطلب

Happy 32th Birtday of Kim Hyun Joong , our Only One - 2018.06.06

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
Happy 32th Birtday of Kim Hyun Joong , our Only One - 2018.06.06

(هنوز آلبوم نیومده فقط 3 تا سینگل TAKE MY HAND و ASTRAEA و MISERY رو یکی از فنها با کیفیت 128 گذاشته بود. من عاشق آسترا شدم) تولد 32 سالگی هیون عزیز رو به شما دوستای هنسیایی عزیز و تمام هنسیاها و تریپل اسا تبریک میگم هیون تو سال دوم تولدش بعد سربازی هم بهمون دوباره یه کادوی تولد قشنگ داد آلبوم و...

ادامه مطلب

[Blancbelle Fanart] I struggled so much trying to decide which hilarious moment during Haze in BKK to doodle [2018.04.13]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Blancbelle Fanart] I struggled so much trying to decide which hilarious moment during Haze in BKK to doodle [2018.04.13]

فن آرت بامزه ای از هیون در حال خروج از فرودگاه ا...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong at Incheon arrival from Bangkok [2018.04.09]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong at Incheon arrival from Bangkok [2018.04.09]

فنکم و فنپیک های ورود هیون به فرودگاه اینچئون کره از ...

ادامه مطلب

[HQ Photos+Fancam] Kim Hyun Joong at Suvarnabhumi Airport Departed to Korea [2018.04.08]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HQ Photos+Fancam] Kim Hyun Joong at Suvarnabhumi Airport Departed to Korea [2018.04.08]

فنکم و عکسهای با کیفیت حضور هیون در فرودگاه SUVARNABHUMI تایلند به مق...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong 2018 World Tour “HAZE” in Bangkok at Scala Theater [2018.04.07]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong 2018 World Tour “HAZE” in Bangkok at Scala Theater [2018.04.07]

فنکم های کنسرت بانکوک هیون برای تور جهانی ...

ادامه مطلب

[HD Pics+Fanpics] Kim Hyun Joong 2018 World Tour “HAZE” in Bangkok at Scala Theater [2018.04.07]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Pics+Fanpics] Kim Hyun Joong 2018 World Tour “HAZE” in Bangkok at Scala Theater [2018.04.07]

فنپیک ها و عکسهای اچ دی کنسرت تایلند برای تور جهانی 2018 هی...

ادامه مطلب

[HD Photos+Fancam] KHJ arrival at Bangkok Suvarnabhumi Airport [2018.04.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos+Fancam] KHJ arrival at Bangkok Suvarnabhumi Airport [2018.04.06]

فنکم و عکسهای اچ دی ورود هیون به فرودگاه SUVARNABHUMI ...

ادامه مطلب