مطالب نوشته شده در موضوع «F»


My Fanart of Kim Hyun Joong Take My Hand Fan Meeting

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
My Fanart of Kim Hyun Joong Take My Hand Fan Meeting

فن آرت های خودم از فن میتینگ "دستم رو بگیر" 2018 هیون د...

ادامه مطلب

Calendar of July 2018 - Fanart by Melika and Zahra

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Calendar of July 2018 - Fanart by Melika and Zahra

تقویم های جولای 2018 هیونی ، فن آرت مشترکی از من و...

ادامه مطلب

[Blancbelle Fanart] I forgot to remove the patches - It's called a manner patch [2018.06.30]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Blancbelle Fanart] I forgot to remove the patches - It's called a manner patch [2018.06.30]

فن آرت بامزه ای ا...

ادامه مطلب

[Blancbelle Fanart] Take My Hand Studio recording with nephew Daon [2018.06.24]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Blancbelle Fanart] Take My Hand Studio recording with nephew Daon [2018.06.24]

فن آرت بامزه ای از هیون همراه با برادرزاده اش ، دائون در استودیو ضبط ام وی "دستم رو بگیر" (صدای بچه توی ام وی مال کیم دائو...

ادامه مطلب

[Blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong - The white and wet undies revealing transparent pants!! [2018.06.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong - The white and wet undies revealing transparent pants!! [2018.06.15]

فن آرت باحالی از خیس شدن لباس هیون هنگام گلف بازی در زیر...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

فنکمهای فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در ...

ادامه مطلب

[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

فنپیک ها و عکسهای اچ دی فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در ...

ادامه مطلب

KHJ FM Take my hand Official Goods and Fanmade

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
KHJ FM Take my hand Official Goods and Fanmade

فنمیدها و محصولات رسمی سایت هیون برای فن میتینگ " دستم رو...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] KHJ TMH Fansign event in HMV and Book Shinsaibas [2018.06.10]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] KHJ TMH Fansign event in HMV and Book Shinsaibas [2018.06.10]

فنکم و فن پیک های فن ساین آلبوم "دستم رو بگیر" هیون در SHIN...

ادامه مطلب

[Blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong - Salty, Peppery Chicken wings on your insta live [2018.06.10]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Blancbelle Fanart] Kim Hyun Joong - Salty, Peppery Chicken wings on your insta live [2018.06.10]

فن آرت بامزه ای از غذا خوردن هیون در لایو اینست...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand Handshake Event at Minatomachi River Place Osaka [2018.06.09]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand Handshake Event at Minatomachi River Place Osaka [2018.06.09]

فنکمهای برنامه هندشیک هیون برای آلبوم "دستم رو بگیر" در ...

ادامه مطلب