مطالب نوشته شده در موضوع «Official Facebook»


Kim Hyun Joong Official FB and Instagram Update 2018.08.13

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong Official FB and Instagram Update 2018.08.13

آپدیت اف بی و اینستاگرام رسمی هیون جونگ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KIMHYUNJOONG/PHOTOS HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BMAVP...

ادامه مطلب

[Video+Screen Caps] Kim Hyun Joong Official Site and You.Tube and FB Update ~ HAZE highlight #7 Last Dance [2018.08.07]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Video+Screen Caps] Kim Hyun Joong Official Site and You.Tube and FB Update ~ HAZE highlight #7 Last Dance [2018.08.07]

آپدیت وبسایت و یوتی و اف بی هیون جونگ با آهنگ آن بریکبل در تور هیز 2018 همراه با اسکرین ...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong Official FB and Instagram Update 2018.08.06

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong Official FB and Instagram Update 2018.08.06

آپدیت اف بی و اینستاگرام رسمی هیون جونگ HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BMIBWV-HOFN HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KIMHYUNJOONG/...

ادامه مطلب

[TV Naver Second Teaser] KEYEAST Official FB Update [2018.10.18]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[TV Naver Second Teaser] KEYEAST Official FB Update [2018.10.18]

آپدیت اف بی رسمی کی ایست و سایت تی وی نیور با تیرز دوم سریال "وقتی زمان متوقف شد" هیون جونگ به همراه اسکرین ...

ادامه مطلب

[Video+Photo] Kim Hyun Joong Official FB and Instagram Update [2018.10.16]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Video+Photo] Kim Hyun Joong Official FB and Instagram Update [2018.10.16]

آپدیت اینستاگرام و اف بی رسمی هیون با انتشار اولین تیزر سریال "وقتی زمان متوقف شد" به همراه اسکرین کپ هاش HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KIMHYUNJOONG/VIDEOS/1726177684158626 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KIMHYUNJOONG/PHOTOS/A.575449802...

ادامه مطلب

[Photo+Video] KEYEAST Official FB Update [2018.10.15]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo+Video] KEYEAST Official FB Update [2018.10.15]

آپدیت اف بی رسمی کی ایست و سایت تی وی نیور با عکس و کلیپی از شرح کاراکترهای سریال "وقتی زمان متوقف شد" هیون همراه با اسکرین کپ هاش HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KEYEASTOFFICIAL/POSTS/1919183208...

ادامه مطلب

When Time Stopped FB Official account

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
When Time Stopped FB Official account

آدرس اف بی رسمی سریال WHEN TIME STOPPED هیون جونگ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ATTHEMOM...

ادامه مطلب

[Video+Screen Caps] Kim Hyun Joong Official Site and You.Tube and FB Update ~ HAZE highlight #6 Encore [2018.07.10]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Video+Screen Caps] Kim Hyun Joong Official Site and You.Tube and FB Update ~ HAZE highlight #6 Encore [2018.07.10]

آپدیت سایت و یوتی و اف بی رسمی هیون با ویدئو انکور در تور هیز 2018 به همراه اسکرین کپ هاش HTTP://WWW.HYUN-JOONG.COM/VIDEO.ASP?IDX=82936&C...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Official We.ibo and FB Update [2018.07.09]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Official We.ibo and FB Update [2018.07.09]

آپدیت وی.بو و اف بی رسمی هیون جونگ HTTPS://WWW.WEIBO.COM/2792518661/GP950YPRW HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KIMHYUNJOONG/...

ادامه مطلب

[Video+Screen Caps] Kim Hyun Joong Official Site and You.Tube and FB Update ~ HAZE highlight #5 HENECIA [2018.06.30]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Video+Screen Caps] Kim Hyun Joong Official Site and You.Tube and FB Update ~ HAZE highlight #5 HENECIA [2018.06.30]

آپدیت سایت و یوتی و اف بی رسمی هیون با کلیپی از پشت صحنه های تور و ام وی هیز به نام "هنسیا" به همراه اسکرین کپ هاش HTTP://WWW.HYUN-JOONG.COM/VIDEO.ASP?IDX=82854&C...

ادامه مطلب

[Video+Screen Caps] Kim Hyun Joong Official Site and You.Tube and FB Update ~ HAZE highlight #4 Gentleman [2018.06.22]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Video+Screen Caps] Kim Hyun Joong Official Site and You.Tube and FB Update ~ HAZE highlight #4 Gentleman [2018.06.22]

آپدیت سایت و یوتی و اف بی رسمی هیون با کلیپ آهنگ جنتلمن در تور هیز 2018 همراه با اسکرین کپ هاش HTTP://WWW.HYUN-JOONG.COM/VIDEO.ASP?IDX=82748&C...

ادامه مطلب

[Photo] Kim Hyun Joong Official We.ibo and FB Update [2018.06.22]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Photo] Kim Hyun Joong Official We.ibo and FB Update [2018.06.22]

آپدیت وی.بو و اف بی رسمی هیون جونگ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KIMHYUNJOONG/PHOTOS HTTPS://WWW.WEIBO.COM/2792518661/GMY...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong Official Site and FB Update 2018.05.29

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong Official Site and FB Update 2018.05.29

آپدیت سایت و اف بی رسمی هیون با انتشار ام وی "دستم رو...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong Official Update 2018.04.25

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong Official Update 2018.04.25

آپدیت اف بی و وی.بو هیون جونگ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KIMHYUNJOONG/PHOTOS HTTPS://WEIBO.COM/2792518661/GDK...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong Official Update 2018.04.17

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong Official Update 2018.04.17

آپدیت اف بی  و وی.بو هیون با عکسهای جشن تولد آرت و ماتیک HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KIMHYUNJOONG/POSTS/1560323580690192 HTTPS://WWW.WEIBO.COM/2792518661/GCX...

ادامه مطلب