مطالب نوشته شده در موضوع «newspaper»


Kim Hyun Joong - Japan Journal Women themselves 2018.06.06

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong - Japan Journal Women themselves 2018.06.06

عکس و مقاله ای از هیون در روزنامه ژاپنی WOMEN THEM...

ادامه مطلب

EXTRA newspaper proposes a mega poster song book of Kim Hyun Joong

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
EXTRA newspaper proposes a mega poster song book of Kim Hyun Joong

در روزنامه اکسترا صفحه ای مربوط به آهنگهای هیون همراه با پوستر اختصاص دا...

ادامه مطلب

The Extra newspaper tells the fans all the details prior to the concert

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
The Extra newspaper tells the fans all the details prior to the concert

اطلاعات مربوط به کنسرت بولیوی در روزنامه ...

ادامه مطلب

The newspaper presents in its edition of today an exclusive note on the preparations for meeting of kim hyun joong in Bolivia

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
The newspaper presents in its edition of today an exclusive note on the preparations for meeting of kim hyun joong in Bolivia

خبر کنسرت و فن میتینگ هیز هیون در روزنامه ای در ...

ادامه مطلب

The Chilean newspaper Publimetro ~ Exponent of K-pop, debuts in Chile 2018.01.04

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
The Chilean newspaper Publimetro ~ Exponent of K-pop, debuts in Chile 2018.01.04

خبر اولین اجرای هیون در یکی از روزنامه های کشور شیلی ، Publ...

ادامه مطلب

The Chilean newspaper La Hora ~ Kim Hyun Joong, the experienced k-pop man who will debut in Chile 2018.01.04

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
The Chilean newspaper La Hora ~ Kim Hyun Joong, the experienced k-pop man who will debut in Chile 2018.01.04

خبر اجرای کنسرت هیون برای اولین بار در شیلی در یکی از روزنامه های کشور شیلی ، L...

ادامه مطلب

The newspaper El Extra reports 60% of the tickets for the concert have been sold in Bolivia - 2017.12.23

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
The newspaper El Extra reports 60% of the tickets for the concert have been sold in Bolivia - 2017.12.23

روزنامه بولیویایی El Extra در مورد کی پاپ و هیون مطالبی منتشر کرده و گفته 60 درصد بلیط های کنسرت به فروش رفته HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BDDJUG...

ادامه مطلب

A full page in La Razón newspaper! talking about the coming concert and his carrier - 2017.12.23

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
A full page in La Razón newspaper! talking about the coming concert and his carrier - 2017.12.23

صفحه کاملی از روزنامه بولیویایی La Razón در مورد کنسرت و کار هیون صحبت کرده و گفته 90 درصد جایگاه VIP در کنسرت هیون فروخته شده. HTTP://WWW.LA-RAZON.COM/LA_REVISTA/ESPECTACULOS/CONCIERTO-LA_PAZ-KIM-HYUN-JOONG_0_2843115672.HTML HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BDDZSI...

ادامه مطلب

WOW Issue in July ~ Haneda and rewind Release Event Reports 2017.07.11

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
WOW Issue in July ~ Haneda and rewind Release Event Reports 2017.07.11

مقاله ای در مورد برنامه افتتاحیه آلبوم ریویند و حضور هیون در فرودگاه هندا در روزنامه WOW ادامه .................

ادامه مطلب

BOF has been featerd 3 July issue of Newspaper Delhi Times in India 2017.07.08

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
BOF has been featerd 3 July issue of Newspaper Delhi Times in India 2017.07.08

عکس و مقاله ای درباره سریال پسران برتر از گل در روزنامه دهلی تای...

ادامه مطلب

2017.6.14 Nikkan Sports CD Sales Best 10

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
2017.6.14 Nikkan Sports CD Sales Best 10

آلبوم ریویند هیون جزو 10 تا آهنگ برتر توی روزنامه نیکان اسپورت...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong - Nikkan Sports Newspaper 2017.06.07

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong - Nikkan Sports Newspaper 2017.06.07

عکس و خبر تور ژاپنی هیون توی روزنامه نیکان ا...

ادامه مطلب

Information about the Japanese tour in the newspaper

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Information about the Japanese tour in the newspaper

اطلاعات مربوط به تور ژاپنی هیون توی یه روزنامه ژاپنی منت...

ادامه مطلب

Jonah_writer is featuring Kim Hyun Joong in his newspaper article

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Jonah_writer is featuring Kim Hyun Joong in his newspaper article

نویسنده Jonah در روزنامه اش مقاله ای از هیون در مورد فن میتینگ Anemone...

ادامه مطلب

Nikkan Sports about Japan Tour article posted 2017.04.10

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Nikkan Sports about Japan Tour article posted 2017.04.10

خبر تور ژاپنی هیون در روزنامه Nikkan Sports ژاپن ادامه ...................

ادامه مطلب