مطالب نوشته شده در موضوع «Inspiring Generation»


Inspiring Generation Shooting Diary 44 and 45_final episode

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 44 and 45_final episode

آخرین عکسبرداری خاطرات دوران احساسات DOWNLOAD  2...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 42 and 43

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 42 and 43

عکسبرداری خاطرات دوران احساسات هیون DOWNLOAD  1...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 39-41

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 39-41

عکسبرداری خاطرات سریال دوران احساسات هیون DOWNLOAD  1...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 36-38

نوشته شده توسط:Zahra R | ۶ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 36-38

عکس برداری خاطرات سریال دوران احساسات هیون DOWNLOAD  3...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 33-35

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 33-35

فیلمبرداری خاطرات سریال دوران احساسات DOWNLOAD  3...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 28-32

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 28-32

عکسبرداری خاطرات سریال دوران احساسات DOWNLOAD  3...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 26 and 27

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 26 and 27

فیلمبرداری خاطرات سریال دوران احساسات DOWNLOAD  9...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 23-25

نوشته شده توسط:Zahra R | ۲ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 23-25

عکسایه خاطرات فیلمبرداری سریال دوران احساسات هیون DOWNLOAD  1...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 21 and 22

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 21 and 22

عکس برداری خاطرات درام دوران احساسات هیون DOWNLOAD  1...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 20

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 20

عکس برداری قسمت بیستم خاطرات سریال دوران احساسات DOWNLOAD  9...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 15~19

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 15~19

عکس برداری خاطرات سریال دوران احساسات هیون جونگ DOWNLOAD  4...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 13 and 14

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 13 and 14

عکس برداری خاطرات سریال دوران احساسات DOWNLOAD  1...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 9~12

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 9~12

عکس برداری خاطرات سریال دوران احساسات هیون DOWNLOAD  6...

ادامه مطلب

Inspiring Generation Shooting Diary 1~8

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Inspiring Generation Shooting Diary 1~8

عکسایه قسمت های 1 تا 8 فیلمبرداری خاطرات سریال دوران احساسات انگار دنباله داره و هر وقت جدیدش اومد براتون میذارم DOWNLOAD  5...

ادامه مطلب

[Inspiring Generation] KimHyunJoong Shooting Diary I-II @chikiyumi [2015.09.16]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Inspiring Generation] KimHyunJoong Shooting Diary I-II @chikiyumi [2015.09.16]

دی وی دی های اول و دوم فیلمبرداری خاطرات سریال دوران احساسات اومده و فنا هم خریدن و عکساشو گذاشتن ادامه ..............

ادامه مطلب