مطالب نوشته شده در موضوع «Fan meeting»


[Fancams] Kim Hyun Joong 'When Time Stopped' FM Tour [2018.08.18]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong 'When Time Stopped' FM Tour [2018.08.18]

فنکمهای تور فن میتینگ سریال وقتی زمان متوقف شد هیو...

ادامه مطلب

[Fanpics] Kim Hyun Joong 'When Time Stopped' FM Tour [2018.08.18]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics] Kim Hyun Joong 'When Time Stopped' FM Tour [2018.08.18]

فنپیک های تور فن میتینگ سریال وقتی زمان متوقف شد هیو...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

فنکمهای فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در ...

ادامه مطلب

[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

فنپیک ها و عکسهای اچ دی فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در ...

ادامه مطلب

KHJ FM Take my hand Official Goods and Fanmade

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
KHJ FM Take my hand Official Goods and Fanmade

فنمیدها و محصولات رسمی سایت هیون برای فن میتینگ " دستم رو...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Maihama Amphitheater in Tokyo [2018.06.05]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Maihama Amphitheater in Tokyo [2018.06.05]

فنکم های فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در...

ادامه مطلب

[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Maihama Amphitheater in Tokyo [2018.06.05]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Maihama Amphitheater in Tokyo [2018.06.05]

فن پیک ها و عکسهای اچ دی فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong Take My Hand FM in Tokyo with Furuya Masayuki 2018.06.05

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong Take My Hand FM in Tokyo with Furuya Masayuki 2018.06.05

عکس هیون با FURUYA MASAYUKI در فن میتینگ "دستم رو بگیر" توکیو HTTPS://TWITTER.COM/FURUYAMASAYUKI0/STATUS/1004131367146...

ادامه مطلب

Kim Hyun Joong Take My Hand FM in Tokyo with Kang Xiuyu wild 2018.06.05

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
Kim Hyun Joong Take My Hand FM in Tokyo with Kang Xiuyu wild 2018.06.05

عکس هیون با KANG XIUYU WILD در فن میتینگ "دستم رو بگیر"...

ادامه مطلب

[Fan Meeting] Kim Hyun Joong World Tour 2018 HAZE in Seoul [2017.12.01]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fan Meeting] Kim Hyun Joong World Tour 2018 HAZE in Seoul [2017.12.01]

پست با 2 فنکم صحبت هیون در ادامه آپدیت شد. عکسها و کلیپ های فن میتینگ روز اول دسامبر هیون در سئول برای تور جه...

ادامه مطلب

[HD Photos-3] Kim Hyun Joong Anemone FM in Seoul [2017.04.29]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos-3] Kim Hyun Joong Anemone FM in Seoul [2017.04.29]

سری سوم عکسای اچ دی فن میتینگ Anemone هیون DOWNLOAD  6...

ادامه مطلب

[Fancams-2] Kim Hyun Joong Anemone FM in Seoul [2017.04.29]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams-2] Kim Hyun Joong Anemone FM in Seoul [2017.04.29]

سری دوم فنکم های فن میتینگ Anemone هیون توی سئول Beauty Beauty DOWNLOAD  29.3 MB ادامه ........................

ادامه مطلب

[HD Photos-2] Kim Hyun Joong Anemone FM in Seoul [2017.04.29]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos-2] Kim Hyun Joong Anemone FM in Seoul [2017.04.29]

سری دوم عکسای اچ دی فن میتینگ Anemone هیون توی سئول DOWNLOAD  1...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong Anemone FM in Seoul [2017.04.29]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۱ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong Anemone FM in Seoul [2017.04.29]

فنکم های فن میتینگ Anemone هیون توی سئول HJ's heartfelt apology DOWNLOAD  39.5 MB ادامه ..................

ادامه مطلب

[HD Photos] Kim Hyun Joong Anemone FM in Seoul [2017.04.29]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos] Kim Hyun Joong Anemone FM in Seoul [2017.04.29]

عکسای اچ دی فن میتینگ Anemone در سئول DOWNLOAD  7...

ادامه مطلب