مطالب نوشته شده در موضوع «fanpic»


[Fanpics] Kim Hyun Joong 'When Time Stopped' FM Tour [2018.08.18]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics] Kim Hyun Joong 'When Time Stopped' FM Tour [2018.08.18]

فنپیک های تور فن میتینگ سریال وقتی زمان متوقف شد هیو...

ادامه مطلب

[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

فنپیک ها و عکسهای اچ دی فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در ...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] KHJ TMH Fansign event in HMV and Book Shinsaibas [2018.06.10]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] KHJ TMH Fansign event in HMV and Book Shinsaibas [2018.06.10]

فنکم و فن پیک های فن ساین آلبوم "دستم رو بگیر" هیون در SHIN...

ادامه مطلب

[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand Handshake Event at Minatomachi River Place Osaka [2018.06.09]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand Handshake Event at Minatomachi River Place Osaka [2018.06.09]

فنپیک ها و عکسهای باکیفیت برنامه هندشیک آلبوم "دستم رو بگیر" هیون در ...

ادامه مطلب

[Fanpics] KHJ arrive at Shin Osaka Station [2018.06.08]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics] KHJ arrive at Shin Osaka Station [2018.06.08]

فنپیک های خروج از ناگویا و ورود به ...

ادامه مطلب

[Fanpics] Kim Hyun joong Take My Hand HMV Sakae Nagoya [2018.06.08]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics] Kim Hyun joong Take My Hand HMV Sakae Nagoya [2018.06.08]

فنپیک های فن ساین آلبوم TAKE MY HAND هیون جونگ در ...

ادامه مطلب

[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun joong Take My Hand Fan Signing Event in HMV and Books Tokyo [2018.06.07]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun joong Take My Hand Fan Signing Event in HMV and Books Tokyo [2018.06.07]

فنپیک ها و عکسهای اچ دی فن ساین هیون برای HMV در...

ادامه مطلب

[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun joong Take My Hand Press Conference at Studio Coast Tokyo ~ Happy Birthday KHJ [2018.06.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun joong Take My Hand Press Conference at Studio Coast Tokyo ~ Happy Birthday KHJ [2018.06.06]

فنپیک ها و عکسهای اچ دی کنفرانس مطبوعاتی TAKE MY HAND هیون برای تبریک تولدش در 6 ژوئ...

ادامه مطلب

[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Maihama Amphitheater in Tokyo [2018.06.05]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Photos+Fanpics] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Maihama Amphitheater in Tokyo [2018.06.05]

فن پیک ها و عکسهای اچ دی فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun joong Arrived at Haneda Airport from Seoul [2018.06.04]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun joong Arrived at Haneda Airport from Seoul [2018.06.04]

فن پیک ها و فنکم حضور هیون در فرودگاه جیمپو و هندا برای سفر ب...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong at Macau Airport Heading to Seoul [2018.05.07]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong at Macau Airport Heading to Seoul [2018.05.07]

فنپیک ها و فنکم حضور هیون در فرودگاه ماکائو به سم...

ادامه مطلب

[HD Pics+Fanpics] Kim Hyun Joong 2018 World Tour “HAZE” in Macau at Broadway Theater [2018.05.05]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Pics+Fanpics] Kim Hyun Joong 2018 World Tour “HAZE” in Macau at Broadway Theater [2018.05.05]

فنپیک ها و عکسهای اچ دی کنسرت ماکائو هیون برای تور هیز 2...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong Arrived at Macau Airport from Seoul [2018.05.03]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong Arrived at Macau Airport from Seoul [2018.05.03]

فنکم و فنپیک های ورود هیون به فرودگاه ...

ادامه مطلب

[HD Pics+Fanpics] Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Tokyo Encore at International Forum Hall A [2018.04.21-22]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HD Pics+Fanpics] Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Tokyo Encore at International Forum Hall A [2018.04.21-22]

فنپیک ها و عکسهای اچ دی کنسرت انکور توکیو هیون در 21 و 22 آپریل برای تور جهانی 2...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong Arrive Haneda Airport to Japan [2018.04.20]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong Arrive Haneda Airport to Japan [2018.04.20]

فنپیک ها و فنکم ورود هیون به فرودگاه هندا به سم...

ادامه مطلب