مطالب نوشته شده در موضوع «Fancam»


[Fancams] Kim Hyun Joong 'When Time Stopped' FM Tour [2018.08.18]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong 'When Time Stopped' FM Tour [2018.08.18]

فنکمهای تور فن میتینگ سریال وقتی زمان متوقف شد هیو...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Orix Theater in Osaka [2018.06.12]

فنکمهای فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در ...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] KHJ TMH Fansign event in HMV and Book Shinsaibas [2018.06.10]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] KHJ TMH Fansign event in HMV and Book Shinsaibas [2018.06.10]

فنکم و فن پیک های فن ساین آلبوم "دستم رو بگیر" هیون در SHIN...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand Handshake Event at Minatomachi River Place Osaka [2018.06.09]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand Handshake Event at Minatomachi River Place Osaka [2018.06.09]

فنکمهای برنامه هندشیک هیون برای آلبوم "دستم رو بگیر" در ...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun joong Take My Hand Press Conference at Studio Coast Tokyo ~ Happy Birthday KHJ [2018.06.06]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun joong Take My Hand Press Conference at Studio Coast Tokyo ~ Happy Birthday KHJ [2018.06.06]

فنکمهای کنفرانس مطبوعاتی TAKE MY HAND هیون در روز...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Maihama Amphitheater in Tokyo [2018.06.05]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong Take My Hand FM at Maihama Amphitheater in Tokyo [2018.06.05]

فنکم های فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun joong Arrived at Haneda Airport from Seoul [2018.06.04]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun joong Arrived at Haneda Airport from Seoul [2018.06.04]

فن پیک ها و فنکم حضور هیون در فرودگاه جیمپو و هندا برای سفر ب...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong at Macau Airport Heading to Seoul [2018.05.07]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong at Macau Airport Heading to Seoul [2018.05.07]

فنپیک ها و فنکم حضور هیون در فرودگاه ماکائو به سم...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong 2018 World Tour “HAZE” in Macau at Broadway Theater [2018.05.05]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong 2018 World Tour “HAZE” in Macau at Broadway Theater [2018.05.05]

فنکم های کنسرت ماکائو هیون برای تور هیز 2...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong Arrived at Macau Airport from Seoul [2018.05.03]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong Arrived at Macau Airport from Seoul [2018.05.03]

فنکم و فنپیک های ورود هیون به فرودگاه ...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Tokyo Encore at International Forum Hall A [2018.04.21-22]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong 2018 World Tour HAZE in Tokyo Encore at International Forum Hall A [2018.04.21-22]

فنکم های کنسرت انکور توکیو هیون در 21 و 22 آپریل برای تور جهانی ...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong Arrive Haneda Airport to Japan [2018.04.20]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong Arrive Haneda Airport to Japan [2018.04.20]

فنپیک ها و فنکم ورود هیون به فرودگاه هندا به سم...

ادامه مطلب

[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong at Incheon arrival from Bangkok [2018.04.09]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fanpics+Fancam] Kim Hyun Joong at Incheon arrival from Bangkok [2018.04.09]

فنکم و فنپیک های ورود هیون به فرودگاه اینچئون کره از ...

ادامه مطلب

[HQ Photos+Fancam] Kim Hyun Joong at Suvarnabhumi Airport Departed to Korea [2018.04.08]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[HQ Photos+Fancam] Kim Hyun Joong at Suvarnabhumi Airport Departed to Korea [2018.04.08]

فنکم و عکسهای با کیفیت حضور هیون در فرودگاه SUVARNABHUMI تایلند به مق...

ادامه مطلب

[Fancams] Kim Hyun Joong 2018 World Tour “HAZE” in Bangkok at Scala Theater [2018.04.07]

نوشته شده توسط:Zahra R | ۰ دیدگاه
[Fancams] Kim Hyun Joong 2018 World Tour “HAZE” in Bangkok at Scala Theater [2018.04.07]

فنکم های کنسرت بانکوک هیون برای تور جهانی ...

ادامه مطلب