با قسمت 81 برنامه قلب قوی در خدمتتونم
این قسمت مال زمان آلبوم بریک داونه توی پارت چهارمشم به بائه یونگ جون زنگ میزنن
 
 
 
بقیه در ادامه مطلب .......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اینم عکس مربوط به این قسمت
 

مطالب مرتبط: