قراره دی وی دی سریال دوران احساسات رو برای فروش بذارن 

عکسایه روی جعبه دی وی دی اش در ادامه......

واقعا چه عکسایه محشریه کاشکی ما هم میتونستیم داشته باشیم دی وی دی اشو


مطالب مرتبط: