ان جی و پشت صحنه های سریال پسران برتر از گل.ببخشید بچه ها 2 شنبه نتونستم

کالکشن جیهوو رو براتون بذارم نتم قطع بود امروز به جای اون روز میذارم و 5 شنبه هم سرجاشه

Download 15.4 MB

ادامه ...........

پشت صحنه مربوط به قسمت پوشیدن لباس عروسی جان دی و جیهوو

Download 3.43 MB

پشت صحنه قسمت آخر سریال و عکس گرفتنشون باهم

Download 6.40 MB

پشت صحنه قسمت مسابقه شنای جیهوو با ووبین

Download 4.38 MB


مطالب مرتبط: