هیون سایت رسمی ژاپنش رو با این عکس آپدیت کرده. این پلی که توی نیگاتا بوده و روی آسمونه

نظرشو جلب کرده و خیلی براش جالب بوده گفته برای فناش هم بزاره تا ببینن


مطالب مرتبط: