کتاب پیام برا هیون ساخته شد که توش نوشته شده :

کیم هیون جونگ ، کیم هیون جونگ است.هیچ کس نمیتونه جاشو بگیره


مطالب مرتبط: