آپدیت اف بی و اینستاگرام منیجر هیون

I've been (working with him) for 4 years but this is the only photo with him

Always feeling great and proud that I've been working with you..! It does! and it will

منیجرش میگه : من 4 ساله باهاش دارم کار میکنم اما این تنها عکسیه که باهاش دارم

همیشه از اینکه باهاش کار کردم احساس خوبی دارم و به خودم افتخار میکنم .....

همیشه همینطوره و خواهد بود


مطالب مرتبط: