مدیر دی اس پی ژاپن اینستاشو با این عکس هیون آپدیت کرده و توش گفته فایتینگ

https://instagram.com/p/z4sXFdnRXd


مطالب مرتبط: