مقاله ای درباره قضیه دریافت پیش نویس اعلان سربازی هیون اما هنوز در مورد تاریخ رفتنش به سربازی دارن فکر میکنن

mwave.interest.me

کمپانی هیون جونگ ، کی ایست به نیوسن گفته " پیش نویس اعلان سربازی هیون جونگ به دست ما رسیده

و ما هنوز داریم در مورد رفتن هیون جونگ به سربازی فکر میکنیم که به سربازی بره یا دستور تعویقشو به اونا بدیم.

سایت رسمی کی ایست تاریخ دقیق سربازی هیون رو هنوز تایید نکرده و هنوز هم با هیون در موردش صحبت نکرده


مطالب مرتبط: