11 می یعنی فردا  توی شبکه کی پاپ وی (شبکه رادیویی کره) برنامه ویژه خداحافظی بمنظور 

سربازی رفتن هیون توی روز سه شنبه یعنی 12 می برگزار میشه که به وقت ایران 5:30 بعد از ظهره

http://kpopway.com


مطالب مرتبط: