خبر مهم : برای حمایت از سربازی رفتن هیون قراره فن ها شب قبلش

یعنی 11 می از ساعت 11 شب این هشتک #‎Waiting4KHJ رو ارسال کنن


مطالب مرتبط: