تایید خبر سربازی هیون توی روز 12 می در 2 تا سایتش

http://henecia.jp/news/detail.php?nid=569

http://www.hyun-joong.com/bbs/view.asp?idx=73554&code=notice


مطالب مرتبط: