تعدادی از فنا یه روز قبل از سربازی هیون به جکسال چیکن رفتن و با خاله هیون حرف زدن

و بهش گفتن ما قضیه این دختره رو باور نداریم و به هیون اعتماد داریم

و گفتن بهش بگه توی سربازی مواظب خودش باشه و زود برگرده

ادامه .............


مطالب مرتبط: