تصمیم گرفتم تمام لیریک ها رو از وبلاگ قبلی به اینجا منتقل کنم مخصوصا که سایا جونمم درخواست 2 تا از اونا رو داده بود

اینم لیریک انگلیسی و فارسی آهنگ وورد آی وانت سی هیون

Kim Hyun Joong – Words I Want To Say

How did we get here?

چگونه ما به اینجا رسیدیم

Not with laughter but only tears?

بدون هیچ خنده ای اما فقط اشک ریختیم

The way we talk is different from before

راهی که ما ازش حرف میزنیم با قبل متفاوته

Memories with you have cooled down

خاطراتم با تو منو نگران و بدون آرامش میکنه

I couldn’t turn it back

من نمیتونم به اون زمان برگردم

(It’s really not it)

این واقعی نیست

We’re not listening to each other

ما به حرفای همدیگه گوش ندادیم

No more sharing the same space

تو یه مکان رو با هم سهیم نشدیم

We spent so many days together

ما روزهای زیادی رو با هم گذروندیم

But it just took one day to become strangers

اما فقط باعث شد ما نسبت بهم غریبه تر بشیم

Where did we go wrong?

کجای کار ما اشتباه بود؟

I have something to say, wait

من حرفی برای گفتن دارم ، پس صبر کن

Words I want to say so badly

کلماتی که من میخام بطور بدی بهت بگم 

(Now it’s too late)

الان خیلی دیره

The common break up song

یه آهنگ جدایی معمولی

There’s so much I want to say but I couldn’t

زمانهای زیادی بود که میخاستم بهت بگم اما نتونستم

So I let you go without saying anything

بنابراین من بهت اجازه میدم بدون گفتن حرفی ، بری

I call out to you but now you’re too far to hear me

من تو رو صدا کردم اما الان تو خیلی دوری که صدای منو بشنوی

Words I want to say

کلماتی که من میخام بگم

Words I want to say

کلماتی که من میخام بگم

There’s so much

خیلی زیادن

Words inside my heart

کلماتی که درون قلبم هست

It’s all my fault

همش تقصیر من بود

So even if I beg embarrassingly

بنابراین حتی اگه من با خجالت ازت خواهش کنم

The more I love, the farther it feels like we’re getting

خیلی دورتر من احساس میکنم ما بهش رسیده بودیم ، که من خیلی بیشتر عاشقتم

Words I want to say so badly

کلماتی که من میخام بطور بدی بهت بگم

(Now it’s too late)

الان خیلی دیره

The common break up song

یه آهنگ جدایی معمولی

There’s so much I want to say but I couldn’t

زمانهای زیادی بود که میخاستم بهت بگم اما نتونستم

So I let you go without saying anything

بنابراین من بهت اجازه میدم بدون گفتن حرفی ، بری

I call out to you but now you’re too far to hear me

من تو رو صدا کردم اما الان تو خیلی دوری که صدای منو بشنوی

Words I want to say

کلماتی که من میخام بگم

Words I want to say

کلماتی که من میخام بگم

There’s so much

خیلی زیادن

I’ll do anything, like a fool

من مثل یه احمق ، همه جور کاری خواهم کرد

I’m saddened by seeing you leave

من با مشاهده رفتن تو افسرده و غمگین شدم

Words I want to say, want to say

کلماتی که من میخام بگم ، میخام بگم

Words I want to say so badly

کلماتی که من میخام بطور بدی بهت بگم

(Now it’s too late)

الان خیلی دیره

The common break up song

یه آهنگ جدایی معمولی

There’s so much I want to say but I couldn’t

زمانهای زیادی بود که میخاستم بهت بگم اما نتونستم

So I let you go without saying anything

بنابراین من بهت اجازه میدم بدون گفتن حرفی ، بری

I call out to you but now you’re too far to hear me

من تو رو صدا کردم اما الان تو خیلی دوری که صدای منو بشنوی

Words I want to say

کلماتی که من میخام بگم

Words I want to say

کلماتی که من میخام بگم

There’s so much

خیلی زیادن

Words inside my heart

کلماتی که درون قلبم هست

Words I want to say

کلماتی که من میخام بگم


مطالب مرتبط: