لباسی که هیون در لحظه ورودش به کنسرت پوشیده بود ، یه لباس اسپانسری به اسم Public Enemy No 1 است.


مطالب مرتبط: