هیون توی سایتش اعلام کرد که به قولش عمل کرده

قولش این بوده که جلوی پوسترهایی که فن های چینی توی ایستگاه انام براش گذاشتن ، عکس بگیره و اونم این کارو انجام داده. (عین بچه ها شده اینجا)