پست آپدیت شد.

عکسهای جدیدی از هیون و آرت و ماتیک که هیون توی چت روم روز 28 نوامبر برای فنهای هنسیایی عضو ، گذاشته بوده. (انگار با آرت و ماتیک به ججو رفته بوده)