آپدیت اینستاگرام مدیر سابق دی اس پی ژاپن در حمایت از تور جهانی 2018 هیون

https://www.instagram.com/p/BcEbrM7nH-a/