سوییشرتی که هیون در طول لایو اینستاگرامش پوشیده بود ، یه لباس اسپانسری به اسم Juun.J است.

https://www.farfetch.com/au/shopping/men/juun-j-striped-sweatshirt--item-12201955.aspx?storeid=9851&from=search