آپدیت سایت رسمی هیون با اطلاعیه اجناس حراجی برای تور جهانی 2018 هیون 'HAZE'

http://www.hyun-joong.com/bbs/view.asp?idx=80125&code=notice&searchopt=&searchkey=&category=&page=1