مکانی که هیون توش با پوستر دابل عکس گرفته ، رستوران Roppongi Pasela است.