BigJEntertainmentMX Official FB Bolivia

آپدیت اف بی کی ایست و BigJEntertainmentMX از اطلاعیه برگزاری کنسرت در بولیوی و مکزیک در لیست تور جهانی 2018 هیز هیون

keyeastofficial FB Bolivia

کنسرت بولیوی در 17 فوریه 2018 برگزار میشه

BigJEntertainmentMX Official FB Mexico

keyeastofficial FB Mexico

کنسرت مکزیک در 23 فوریه 2018 برگزار میشه