رای گیری بهترین خواننده بصورت زنده برای سال 2017 است. برید به هیون رای بدید مراحلش توی عکس مشخصه.

https://www.livefans.jp/awards