آپدیت سایت هنسیای ژاپن هیون با اطلاعیه ای در مورد ارسال کارت های هدیه کریسمس هیون همراه با امضاش به 31 فن عضو سایت

http://henecia.jp/news/detail.php?nid=766