آپدیت اینستاگرام ، اف بی و وی.بو رسمی هیون با عکسهای فن ساین آلبوم هیز هیون در بوسان و سئول

https://www.instagram.com/p/BeU5Iz2Hb73/

https://www.facebook.com/kimhyunjoong/posts/1480773471978537

https://weibo.com/2792518661/FFRf4doqf?from=page_1006052792518661_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1516861543283