در روز 3 فوریه هیون توی چت روم سایت رسمی اش با فن ها صحبت کرده و 4 تا عکس گذاشته که 2 تا از خودش و یکی از آرت و یکی از ماتیک است.