فن های هنسیای کشورهای هنگ کنگ ، ژاپن ، مالزی ، سنگاپور ، تایوان ، تایلند و آمریکا توی مترو کره برای حمایت از هیون 

در برابر اتهامات غلطی که بهش نسبت داده بودن ، بیلبورد بزرگی با این پیام قرار دادن :

"4 سال گذشت ، در نهایت حقیقت آشکار شد! از سال جدید (2018) ، بیاین در مسیر خوبی (پر از گل) حرکت کنید."

این پیام حمایت بخاطر این بود که چویی در دادگاه از اتهامات مبرا شد و فقط 5 میلیون وون باید غرامت بده 

و خبر جدید در مورد این اطلاعیه این بوده که دوباره طرف هیون شکایت کرده و خواستار تجدیدنظر شده.

 اگر خبر جدیدی شد ، توی سایت اعلام میکنم. 

(The message in the support board 18.02.11 (1

(The message in the support board 18.02.11 (2

(The message in the support board 18.02.11 (3