آپدیت اینستاگرام geonwoo_96 از تمرین اشون برای کنسرت بولیوی

https://www.instagram.com/p/BfSQas3hx2bg5qN4zURusp5zOB0VJ97dSoKZSY0

geonwoo_96 Instag 18.02.17