کلیپ صحبتهای هیون در مورد کنسرت تایلند برای تور جهانی 2018 اش

http://www.jiggaban.com/100676-kimhyunjoong

(KHJ 2018 World Tour “HAZE” in Thailand (1

(KHJ 2018 World Tour “HAZE” in Thailand (2

(KHJ 2018 World Tour “HAZE” in Thailand (3

Eng Sub KHJ 2018 World Tour “HAZE” in Thailand - hyunjoong860606.ir