فنپیک ها و عکسهای اچ دی کنسرت انکور توکیو هیون در 21 و 22 آپریل برای تور جهانی 2018 اش

(KHJ World Tour HAZE in Tokyo Encore 18.04.21-22 (1

(KHJ World Tour HAZE in Tokyo Encore 18.04.21-22 (2

(KHJ World Tour HAZE in Tokyo Encore 18.04.21-22 (3