آپدیت سایت هنسیای ژاپن با پیامی از هیون درباره انتشار آلبومش در روز تولدش

https://henecia.jp/news/detail.php?nid=815

KHJ New Messages for New Album Take My Hand 18.04.27 - hyunjoong860606.ir