آپدیت سایت و یوتی رسمی هیون با کلیپ و اسکرین کپ های آهنگ It's over

http://www.hyun-joong.com/video.asp?idx=82312&Ccode=0

Screen Capture HAZE highlight 1 It's over

KHJ HAZE highlight 1 It's over - hyunjoong860606.ir