آپدیت سایت و یوتی رسمی هیون با کلیپ و اسکرین کپ های آهنگ "هیز" در تور هیز 2018 اش

Screen Capture HAZE highlight 2 HAZE

KHJ Official Site Update 18.05.30

KHJ HAZE highlight 2 HAZE - hyunjoong860606.ir