برید به هیون رای بدید فقط 5 ساعت مونده تا رای گیری تموم بشه الان تو بهترین سولو و آلبوم اوله و تو بهترین کنسرت دوم

https://kpoparazzi.com/awards/2018/best-in-solo

https://kpoparazzi.com/awards/2018/album-of-the-year

https://kpoparazzi.com/awards/2018/concert-of-the-year

kpoparazzi awards