تی شرت مشکی با عکس مرغ ماهیخوار که هیون در فن میتینگ اوساکا پوشیده بود ، یه لباس اسپانسری به نام Heron Preston است

(Heron Preston black KK Heron Tshirt 18.06.13 (1

(Heron Preston black KK Heron Tshirt 18.06.13 (2